سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مصطفی مردانی خراط – آبادان، بوارده شمالی، دانشکده نفت آبادان، دانشگاه صنعت نفت
سینا سوداگر –
غلامرضا راشد –

چکیده:

امروزه تکنولوژی آرایه فازی به دلیل ویژگیهایی نظیر سرعت بالای انجام آزمون، انعطاف پذیری بالا و همچنین توانایی ارائه نتایج تصویری مختلف جایگاه ویژه ای در تستهای غیر مخرب آلتراسونیکپیدا کرده است. در این مقاله، آزمون آلتراسونیک آرایه فازی با استفاده از روش اجزاء محدود مدلسازی شده و چگونگی رفتار امواج آلتراسونیک در برخورد با دو دسته عیوب صفحهای و عیوب حجمیمورد بررسی قرار میگیرند. سپس با انجام آزمون آرایه فازی بر روی بلوکهایی از جنس فولاد کربنی دارای عیوب مصنوعی معین، نتایج بدست آمده از هر دسته از این عیوب مورد مقایسه و بررسی قرار خواهد گرفت. در این تحقیق چگونگی رفتار امواج آلتراسونیک تولید شده توسط ترنسدیوسرهای آرایه فازی بر اساس پدیدههای پراش و بازتابش موج از عیوب صفحهای و حجمی مورد ارزیابی قرار میگیرد.