سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید میرزامحمدی – استادیار دانشگاه علم و صنعت
سعید کریمی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش سیستمهای اقتصادیاجتماعی

چکیده:

امروزه حجم یارانه های پرداختی توسط دولت و پایین بودن بسیاری از شاخصهای مهم اقتصادی و اجتماعی که نتیجه شیوه ناصحیح پرداخت یارانه های دولت است یک یازدغدغه های سیاست گذاران عرصه اقتصاد و سیاست درایران شده است بطوریکه این امر منجر به تصویب قانون هدفمند نمودن یارانه ها گردیده و اجرای این قانون تمامی اجزای اقتصادی و فرهنگی کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد و باتوجه به تخصیص ۹۵درصد یارانه ها به حامل های انرژی پیش بینی آثرا اجرای این طرح دراین حوزه از اهمیت بالایی برخوردار بوده و مورد توجه است سیستمهای دینامیکی یکی از روشهایی است که به منظور بررسی آثار متقابل پارامترهای مختلف درفضای پویا به کارمیرود و امکانات گرافیکی نرم افزارهای مرتبط با این تکنیک از مزایای این روش است دراین پژوهش با استفاده از روش یاد شده به بررسی اثار هدفمند نمودن یارانه ها برشاخصهای کلان اقتصادی به ویژه بازار برق و انرژی پرداخته می شود. طبق نتایج این تحقیق درصورتی که این طرح بدرستی اجرا گردد منجر به کاهش سرانه مصرف انرژی کاهش قابل توجه تورم ورودبخش خصوصی که به عرصه تولید و گسترش عدالت اجتماعی می گردد و عدم اجرای طرح یا اجرای غلط این طرح منجر به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید خواهد شد.