سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

موسی مراتی زمانی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک-دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مریم زارع ده ابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندی سیستم های انرژی- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محسن مراتی زمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مجید عمیدپور – دانشیار گروه سیستم های انرژی-دانشکده مهندسی مکانیک-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

با توجه به رشد روز افزون مصرف انرژی در دنیا، محدودیت منابع فسیلی و افزایش الایندگی محیط زیست، نیاز به جایگزینی روش های نو در استفاده از منابع انرژی امری ضروری و حیاتی به نظر می رسد. فن اوری پیل سوختی یکی از موتردی است که به عنوان تجهیزی با توان تولید بالا و الایندگی کم می تواند به عنوان یک گزینه مطلوب مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله سیکل ترکیبی پیل سوختی اکسید جامد و توربین گاز به طور دقیق مدلسازی شده و سپس یا استفاده از اطلاعات حاصل از شبیه سازی ، سیکل مورد نظر از دیدگاه انرژی و اگزرژی مورد ارزیابی قرار است.