سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی صفا – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان
ستاره رضایی – دانشجوی کارشناسی
محمد حاجی جعفری بیدگلی –

چکیده:

برای میکروگریدهای مبنی براینورتر نیاز به بررسی چگونگی افزایش مودها ینوسانی ویژه می باشد این زیرواحدها درفرم فضای حالت مدل شده و دریک قاب مرجع مشترک باهمترکیب می شوند بعضی مودهای اینورتری با فرکانس نسبتا زیاد و همچنین یک مدل دینامیکی کامل برای شبکه بکارگرفته شدها ند مدل کامل حول یک نقطه کار خطی شده و ازماتریس پاسخ سیستم برای بدست آردن مقادیر ویژه استفاده شده است یک آنالیز حساسیت نیز ارایه شده که امکان شناسایی مبدا هرمود را فراهم کرده و سیگنالهای فیدبک ممکن برای طراحی کنترل کننده ها به منظور بهبود پایداری معرفی میکند و درنهایت نتایج آزمایشگاهی با استفاده از سه اینورتر ۱۰ کیلووات برای بازبینی کردن نتایج مشاهده شده ازمدلسازی به کاررفته است.