مقاله مدلسازی ریاضی و محاسبه ضریب نفوذ موثر در فرآیند خشک کردن لایه نازک برش های میوه کامکوات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در نوآوری در علوم و فناوری غذایی (علوم و فناوری غذایی) از صفحه ۴۷ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: مدلسازی ریاضی و محاسبه ضریب نفوذ موثر در فرآیند خشک کردن لایه نازک برش های میوه کامکوات
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدلسازی ریاضی
مقاله خشک کردن
مقاله کامکوات
مقاله ضریب نفوذ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی مهداد
جناب آقای / سرکار خانم: پورفلاح زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: نهاردانی منیره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مطالعه ای که بر روی سینتیک خشک کردن برش های میوه کامکوات در دماهای ۶۰، ۷۰ و ۸۰ درجه سانتی گراد با ایجاد برش های نازکی با ضخامت های ۳، ۵ و ۷ میلی متر انجام شد، مقدار ضریب نفوذ موثر رطوبت با استفاده از قانون دوم فیک، محاسبه و فرآیند خشک کردن به وسیله معادلات ریاضی مختلف، مدلسازی گردید. نتایج، نشان داد که با افزایش دما و ضخامت، ضریب نفوذ موثر افزایش یافت. بهترین مدل ریاضی که بهترین برازش را از داده های خشک کردن میوه کامکوات داشت با بالاترین ضریب تبیین(R2 و پایین ترین مقادیر برای میانگین نسبی درصد انحراف (MRPD)، مجذور میانگین مربعات خطا (RMSE) و مربع کای کاهش یافته  (c2)انتخاب شد. مدل منتخب که برازش مناسبی نسبت به سایر مدل های مورد مطالعه ارائه کرد، مدل میدلی بود.