مقاله مدلسازی رونق و رکود بازار مسکن تهران با در نظرگرفتن پویایی های اجتماعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش ها و سیاست های اقتصادی از صفحه ۱۴۳ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: مدلسازی رونق و رکود بازار مسکن تهران با در نظرگرفتن پویایی های اجتماعی
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پویایی های اجتماعی
مقاله انتظارات ناهمگن
مقاله اقتصاد مبتنی بر عوامل
مقاله بازار مسکن تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامی جاوید
جناب آقای / سرکار خانم: مروت حبیب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناسایی علل اصلی شکل گیری حباب سوداگرانه در بخش مسکن به دلیل اهمیت این بخش در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و رفاه خانوارها همواره مورد توجه بوده است. با وجود اینکه تقریبا توافق عمومی در مورد نقش انتطارات در شکل گیری حباب ها وجود دارد، اما مطالعات اندکی به مدلسازی آن پرداخته اند. در این تحقیق تلاش شده است تا با استفاده از رهیافت اقتصاد مبتنی بر عوامل و با فرض ناهمگن بودن انتظارات عوامل در مورد تغییرات آتی قیمت ها و وجود پویایی های اجتماعی، نحوه شکل گیری حباب و فروپاشی آن در قیمت مسکن تهران مدلسازی شود. از شاخص فصلی قیمت حقیقی مسکن تهران برای مدلسازی و شبیه سازی تجربی رونق و رکود مسکن در دوره (۱۳۸۷-۱۳۸۴) استفاده شده است. نتایج مدلسازی نشان می دهد که وجود نااطمینانی در مورد تغییرات آتی قیمت از یک سو و انتظارات ناهمگن تقاضاکنندگان مسکن در مورد آن از سوی دیگر از طریق ایجاد پویایی های اجتماعی بین تقاضا کنندگان می تواند شکل گیری حباب سوداگرانه در مسکن تهران را توضیح دهد.