سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدسعید موسوی – کارشناس ارشد ژئوتکنیک شرکت مهندسین مشاور دزآب
یونس دقیق – دکترای ژئوتکنیک استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

تا کنون تحقیقات کمی در زمینه مدلسازی روند تراکم خاک بر اثر ضربه در روش تراکم دینامیکی انجام شده است. در پژوهش حاضر، با استفاده ازمدلسازی عددی عملیات تراکم دینامیکی در خاکهای خشک، به بررسی تاثیر شکل قاعده کوبه بر میزان تراکم لایه ها از طریق تحلیل و مقایسه نتایج حاصل از برخورد سه نوع کوبه استوانه ای با مقطع مخروطی، تخت و کوبه کروی در یک ضربه پرداخته شده است. مدل سازی اثر ضربه بر سطح خاک با استفاده از فرمولاسیون تماس بین دو یا چند جسم انجام شده است. در تحلیل مسأله تراکم دینامیکی از یک مدل رفتاری الاستو پلاستیک از خانواده مدلهای کلاهک دار بهره گرفته شده است. نتایج نشان میدهد که تاثیر تغییر مقطع کوبه بر افزایش یا کاهش چگالی خاک، عمق بهبود خاک، شعاع تاثیر ضربه و حجم خاک بهبود یافته قابل توجه است