سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی عامری – دانشجوی دکتری مهندسی عمران
سیدفضل ا… ساغروانی – استادیاران دانشگاه صنعتی شاهرود
احمد احمدی –

چکیده:

دراین تحقیق الگوی جریان اشفته دریک کانال قوسی با زاویه مرکزی ۹۰درجه و نسبت انحنا Rc/B=3 بصورت سه بعدی توسط نرم افزار ANSYS مدلسازی شده است معادلات ناویر استوکس بصورت کامل بکاررفته و ازمدلهای اشفتگی k- k- جهت تعیین تنشهای رینولدز و بستن سیستم معادلات حاکم استفاده شده است سپس نتایج حاصله درهردو روش بایکدیگر و باداده های ازمایگشاهی مقایسه گردید بررسی ها دقت بیشتر مدل K-e درپیش بینی پروفیل های طولی سرعت و الگوی جریان ثانویه را نشان میدهد.