سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا نجاری – دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور
محمدمهدی نجفی – دانشجوی دکتری مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی- دانشگاه پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی

چکیده:

در این مقاله تلاش شده تا ضمن تعریف مدرنیسم و پست مدرنیسم، به بررسی چرایی پیدایش این دواندیشه، سیر تحول فلسفی و فکری موضوع روندتاریخی، تئوری های سازمانی مرتبط با این حوزه ها، مقایسه الگوهای سازمانی، ره آوردهای سازمانی و رابطه این دو با دینمبین اسلام مورد بررسی قرار گیرد. مدرنی سم یا تجددگرایی واژه ای فل سفی اجتماعی ا ست که ا شاره به نشانه ها، تولیدات و پیامدهایی از زندگی تکنولوژیک دارد و مفاهیمصنعتی شدن و رشد و توسعه در ابعاد فنی و انسانی را در برمی گیرد delancy,2003 . واژه پست مدرن نماد، مجموعه یافته هایی است که بعد از مدرنیزم یا نوگرایی مطرح شده ا ست و در واقع می تواند حاصل تکامل یا . نتیجه انتقادی آن با شد سجادی، ۰۸۳۱ درمدرنیسمعقلانیت حاکم است درحالی که در پست مدرنیسم گفتمان حاکم است مری، ۰۸۳۱ . یکی از نقاط مشتتترب بین مدرنیسم و پست مدرنیسم برخورد انتقاد آمیز آن ها با دین، اصول و مبانی آن است