سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سپیده بقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری

چکیده:

دراین مقاله به بررسی نقش مدرنیته اززمان ظهورش درسال ۱۷۸۶ میلادی که تقریبا همزمان با تشکیل دولت متمرکز قاجار درسال ۱۱۶۵ ه.ش می باشد و تاثیراتی که از آن زمان تا به امروز درروند شهرسازی ایران داشته است می پردازیم مدرنیته از نظر مکانی خاستگاهی غربی دارد اما مفهوم خاصی ندارد و رویکردی به جنبه های متفاوت فرهنگ است که درعصرنوزایی مطرح شد درچنین فضای فکری قرن هجدهم شاهد ظهور انقلاب صنعتی بود و بنابرماهیت خود تغییر و تحولات اجتماعی اقتصادی کالبدی و فیزیکی عظیم و گسترده ای را موجب شد درحقیقت تحولات عصرجدید به رشد انقلاب صنعتی و خودانقلاب صنعتی به شکل گیری شهرسازی انجامید با انطباق این بحث با واقعیتهای موجود درایران می توان گفت که رشد مدرنیته و نیز شهرسازی مدرن کشور ما عاری از زمینه ها و بسترهای اجتماعی اقتصادی فکری و فرهنگی بوده است توسعه مدرنیته و شهرسازی پیش از آنکه به عوامل ریشه ای و محتوایی معطوف باشد بیشتر درجنبه های کالبدی و فیزیکی تجلی یافته است.