سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش معماری پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا صفری – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
رضا ملک محمودی – فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

امروزه با توجه به این که منابع انرژی تجدیدناپذیر رو به اتمام است و تخریبی که ناشی از استفاده این منابع به محیط زیست منجرمی شود ، توجه کشورها به سوی استفاده از منابع تجدید پذیر و توسعه پایدار بیش از پیش جلب شده است.بر اساس آمار موجود مصرف انرژی در ایران بیش از ۵ برابر متوسط رشد مصرف انرژی در جهان است ( آمار سازمان بهرهوری انرژی ایران).پس شکی نیست که بهینه سازی مصرف انرژی می تواند کمک بزرگی به رشد و توسعه کشورمان باشد.در این بین، نگرش به رویکردهای معماری سبز در فضاهای آموزشی از جمله مدرسه از جایگاه ویژه ای برخوردار است زیرا علاوه بر رعایت نکات اساسی ساختمان هایسبز و صرفه جویی در مصرف انرژی ، وجود چنین مدرسه هایی ابزار آموزشی ، برای آموزش شیوه های پایدار به دانش آموزان است. این مقاله ابتدا به بررسی ابعاد معماری سبز و اصول اساسی آن پرداخته و سپس به علل گرایش ایجاد رویکردی جدید وپایدار با عنوان مدرسه سبز می پردازد.هدف اصلی مقاله ضمن معرفی این رویکرد جدید در طراحی فضاهای آموزشی، شناخت جایگاه مدرسه سبز در ایران و خارج از کشور می باشد و معرفی سازمان های بین المللی مرتبط با مدرسه سبز که هر ساله برای داشتن مدارس سبز همایش ها و تحقیقات گسترده ای انجام می دهند. به امید داشتن مدارس سبز در ایران برای داشتن ایرانی سبز تر .