سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صلاح الدین زندی – شرکت برق منطقه ای غرب
فرشید حسن پور – شرکت برق منطقه ای غرب

چکیده:

قابلیت اطمینان یک مشخصه ذاتی و یک معیار معین برای هر وسیله با سیستم است که توانایی آن را در انجام وظیفه مورد انتظار نشان می دهد. در یک سیستم قدرت معیارهای قابلیت اطمینان بیان می دارد که هر سیستم تا چه حد به خوبی وظیفه اصلی خود یعنی تغذیه انرژی الکتریکی به مصرف کنندگان را به جای آورده است. سطوح قابلیت اطمینان با ملاحظات اقتصادی وابستگی دارند زیرا برای بدست آوردن قابلیت اطمینان بیشتر یا حتی نگهداری حد فعلی و قابل قبول آن با توجه به رشد فزاینده شبکه احتیاج به سرمایه گذاری بیشتری دارد. سنجش قابلیت اطمینان با یک دسته شاخص های عام صورت می پذیرد که تقریبا در تمامی جهان مورد پذیرش قرار گرفته است مقاله حاضر گامهایی جهت استخراج این شاخص ها در نمونه ای از شبکه توزیع کشور می باشد که با قاطعیت می توان آن را مشابه وضعیت شبکه توزیع در اغلب نقاط کشور دانست و آن را تعمیم بخشید.