مقاله مدخلی بر خدمات عمومی الکترونیک در نظام حقوقی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در مطالعات حقوق خصوصی (حقوق خصوصی) از صفحه ۱۳۷ تا ۱۶۷ منتشر شده است.
نام: مدخلی بر خدمات عمومی الکترونیک در نظام حقوقی ایران
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قانون مدیریت خدمات کشوری
مقاله خدمات عمومی
مقاله خدمات الکترونیک
مقاله فناوری اطلاعات
مقاله دولت الکترونیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی زاده محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: زرشکیان سهرورد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حقوق دنباله رو تحولات اجتماعی است و غایت وجودی آن، قانون مند ساختن روابط ناشی از آن می باشد. همگام با پیشرفت های جامعه بشری در دهه های اخیر، در عرصه ارتباطات -که عصر حاضر را عصر ارتباطات نام نهاده است- مفهومی به نام دولت الکترونیک شکل گرفت و مدل ارایه خدمات عمومی را دگرگون ساخت. ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات عرصه حقوق را متاثر کرده و مسایل نوین حقوقی را ایجاد نموده است. این مقاله با نگاهی حقوقی چندی از مهم ترین مسایل ناشی از ارایه خدمات عمومی به صورت الکترونیک را بررسی کرده است و به نحوه شکل گیری این خدمات در نظام حقوقی ایران- با تکیه بر قانون مدیریت خدمات کشوری- پرداخته است. برای نیل به این مهم، علاوه بر تطبیق اصول حقوقی حاکم بر خدمات عمومی با این مدل، به بررسی وضعیت این اصول در قوانین و رویه کنونی کشورمان پرداخته ایم.