سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا بسمی – دانشگاه شاهد، دانشکده فنی مهندسی
سیدامین فضل جو –

چکیده:

در این مقاله یک ماشین خطی رلوکتانسی پالسی مطالعه شده است. در این مطالعه مدار معادل مغناطیسی با الگو برداری از رفتار ماشین در وضعیت های مختلف قرار گرفتن روتور نسبت به استاتور ارائه شده. مدار معادل مغناطیسی یکپارچه ارائه شده بر اساس چهار مدار معادل در چهار وضعیت مختلف قرار گرفتن روتور نسبت به استاتور در یک پالس می باشد. مدار معادل یکپارچه ارائه شده بر اساس نتایج تحلیلی المان محدود می باشد. نتایج حاصل از مدار معادل مغناطیسی یکپارچه برای چند ماشین نمونه با نتایج حاصل از تحلیل المان محدود مقایسه شده است. نتایج مقایسه شده، دقت خوب مدار معادل مغناطیسی یکپارچه پیشنهادی را نشان می دهد