سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا سیف – گروه عمران دانشکده فنی مهندسی دانشگاه امام حسین (ع)
محمدعلی شریفی – گروه مهندسی نقش برداری دانشگاه تهران
مسعود عباس هادی – گروه مهندسی نقشه برداری داهنشگاه تهران

چکیده:

روش کالمن فیلتر یکی از روشهای متداول و پرکاربرد در تعیین مدار است این روش یک برآوردگر خطی است و به منظور بکاربردن آن برای مدل دینامیکی و مشاهدات غیرخطی باید این مدلها را خطی سازی کنیم خطی کردن معادلات غیرخطی و کارکردن با معادلات خطی شده یکی از روشهای معمول و شناخته شده درمسائل مهندسی است درتمامی مسائل خطی سازی به مقدار اولیه برای مجهولات نیاز داریم که این مقدار اولیه در مسئله تعیین مدار مدار مبنا نامیده میش ود هرچه این مدار مبنا به جواب هایی نزدیکتر باشد خطای خطی سازی درمحاسبات کاهش می یابد. مناسب ترین مدار مبنا مداری است که کمترین اختلاف را با مدار مشاهداتی دارا باشد که به این مدار مدار مبنای بهینه می گویند. همانطول که از نام این این مدار پیداست برای تعیین آن با یک مسئله بهینه سازی سروکار داریم که این مسئله به کمک روش کمترین مربعات حل خواهد شد استفاده از مدار مبنای بهینه منجر به بهبود جواب نهایی تعیین مدار خواهد شد.