سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرشته صمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد
لیلا نعمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

جهانی شدن و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ابعاد مختلف و عرصه های گوناگون زندگی، از جمله در آموزش تحولات زیادی را به همراه داشته است که یکی از نتایج آن تغییر مدارس از شکل سنتی و حرکت به سمت شکل گیری مدارس هوشمند، در راستای اهداف نظام تعلیم و تربیت که آموزش مادام العمر در عصر حاضر است، به وجود آمده است. اینگونه مدارس با استفاده از یادگیری الکترونیکی، به صورت حضوری و با حفظ فضای فیزیکی مدرسه، معلمان و دانش آموزان و همچنین با برخورداری از نظام آموزشی هوشمند، با رویکردی تلفیقی و جامع نسبت به ارائه خدمات آموزشی و پرورشی به صورت سیستماتیک در فرایند یاددهی و یادگیری طراحی شده و دارای هدف آماده سازی دانش آموزان به منظور زیستن در عصر دانایی است. روش پژوهشی مورد استفاده در مقاله توصیفی- تحلیلی است بر همین اساس هدف این مقاله، پاسخگویی به سوالاتی از قبیل این که علل تاسیس مدارس هوشمند چه هستند؟ ویژگی آن ها و موانع موجود در راه استقرار و توسعه این گونه مدارس چیست؟ و ارائه راه کار هایی به منظور نهادینه کردن و استفاده هر چه بهتر از این مدارس در نظام آموزشی است. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان میدهد، ایجاد چنین مدارسی بر این اصل استوار است که برای تقویت و غنی کردن یادگیری باید دو محیط یادگیری مجازی و فیزیکی را با هم ادغام گردند و تنها تجهیز مدارس به فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد نظر عصر حاضر نیست و انتظارات این عصر مبتنی بر دانش و اطلاعات برای بار آوردن افکاری منتقد و خلاق را برآورده نمیسازد. بر اساس یافته های این تحقیق علاوه بر زیر ساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، منابع انسانی، فرهنگ سازمانی، برنامه درسی و طراحی آموزشی در ایجاد مدارس هوشمند نقش بسزایی دارند .