سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

شکوفه کرم پور – کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی

چکیده:

مدارس هوشمند الکترونیکی رویکرد جدیدی در آموزش است که از دستاوردهای فناوری آی سی تی در حوزه آموزش و پرورش است این مدارس به آن واحد اموزشی اطلاق می شود که با استفاده از یادگیری الکترونیکی به صورت حضوری با حفظ فضای فیزیکی مدرسه معلم دانش آموز به ارائه خدمات آموزشی و پرورشی می پردازد مدارس هوشمند با هدف رشد همه جانبه دانش آموزان توجه به استعدادهای فردی افراد تربیت نیروی کار دارای سواد رایانه ای تحول در فرایند یادهی یادگیری و مشارکت والدین و بخشهای مختلف جامعه در فرایند آموزش بوجود آمده است برای ایجاد مدارس هوشمند باید هدف از ایجاد این مدارس را بدانیم و زیرساختهای علمی فرهنگی و فیزیکی را فراهم کنیم زیرا ایجاد این مدارس که با توجه به نیاز جامعه می باشد و بدانیم که نیرویانسانی را برای ورود به جامعه اطلاعاتی امروز تربیت می کند.