مقاله مداخلات و تاثیرات برون مرزی؛ تنش در مرزهای کردستان ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مطالعات سیاسی از صفحه ۱ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: مداخلات و تاثیرات برون مرزی؛ تنش در مرزهای کردستان ایران
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایران
مقاله کردستان
مقاله تنش
مقاله مداخلات خارجی
مقاله تاثیرات برون مرزی
مقاله زیستار
مقاله هویت زیستاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیف زاده حسین
جناب آقای / سرکار خانم: نوری اصل احد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دو گفتار این مقاله، به نقش سوء استفاده های نیروهای منطقه ای و بین المللی از چالش هویتی هم میهنان کردی در گذشته و احتمالی آن در زیستار بین المللی فردی – بومی – جهانی شده امروزین پرداخته شده است. با تاکید بر نقش درایت اجداد مادی هم میهنان کرد در ظهور زیستار سیاسی ایران، و سلحشوری تاریخی اعقاب آنان، این مقاله در صدد ارائه روایتی تحلیلی از این چالش زیستاری ایران است. به رغم سابقه تاریخی درخشان هم میهنان کرد، با جدا کردن بخشی از کردستان توسط امپراتوری بنیادگرای عثمانی، از آن پس، گهگاه تحریک چالش های هویتی برای هم میهنان کرد هزینه های امنیتی برای کشور و کردستان ایجاد کرده است. در این مقاله هم بر چگونگی تاثیر این مداخلات منطقه ای و فرامنطقه ای بر گروه های گریز از مرکز در کردستان ایران می باشد. هم با عنایت به روایت نگارندگان از هویت زیستاری (قبلا زیستواره ای)، به ارائه راه حل مشفقانه و متضمن رعایت حقوق بشر از طریق حکمروایی خوب اهتمام شده است.