مقاله مداخلات آموزش بهداشت در رابطه با تغذیه دانش آموزان: یک بررسی نظام مند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۶۲ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: مداخلات آموزش بهداشت در رابطه با تغذیه دانش آموزان: یک بررسی نظام مند
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانش آموز
مقاله آموزش تغذیه
مقاله بررسی نظاممند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهداری طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: خزلی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: بختیاری محمود
جناب آقای / سرکار خانم: نیلساز مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه آموزش تغذیه در مدارس، راهکاری مناسب برای ارتقاء سلامت دانش آموزان و ایجاد آگاهی عمومی است. هدف از این پژوهش بررسی مداخلات آموزش بهداشت در رابطه با تغذیه دانش آموزان از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۷ می باشد.
روش تحقیق: در این مطالعه، بانکهای اطلاعاتی SID و Iranmedex بصورت نظام مند برای به دست آوردن عناوین و مقالات تمام متن حاوی نتایج مداخلات آموزشی مرتبط با تغذیه در دانش آموزان جستجو شدند که پس از جستجو با کلید واژگان مرتبط، تعداد ۲۳ مقاله که معیارهای ورود به پژوهش را داشتند، انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج نشان داد از ۲۳ مطالعه مورد بررسی، ۱۸ مطالعه باعث افزایش آگاهی شده اند، ۸ مطالعه تاثیر مثبتی بر نگرش افراد داشته اند و ۱۵ مطالعه نیز باعث بهبود رفتارهای تغذیه ای (عملکرد) دانش آموزان شده اند. روش های مشارکتی نظیر بحث گروهی و ایفای نقش و نیز روش های سمعی بصری نظیر فیلم و تصویر کارایی بیشتری در ارائه مطالب آموزشی مرتبط با تغذیه به دانش آموزان داشته اند.
نتیجه گیری: بررسی مداخلات نشان می دهد که روش ایفای نقش در ارتقاء آگاهی، نگرش و عملکرد تغذیه ای، تاثیر بیشتری نسبت به سخنرانی دارد. همچنین روش های سخنرانی و بحث گروهی کارایی بیشتری نسبت به جزوه، خودآموز و کتابچه دارند. ضمنا جهت اثربخشی بیشتر مداخلات، استفاده از تئوری ها و الگوهای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت نظیر الگوی مراحل تغییر، اعتقاد بهداشتی، تئوری رفتار برنامه ریزی شده، الگوی بزنف، پرسید-پروسید و دیگر الگوهای ارتقاء دهنده سبک زندگی سالم در مداخلات مربوط به تغذیه دانش آموزان توصیه می شود.