سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید خدامرادی – استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه شاهد
جلال عبداللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه شاهد

چکیده:

با گسترش روزافزون اهمیت کارافرینی درسازمان ها توجه به الگوهای فرایندی کارافرینی سازمانی توسعه و ترویج و به کارگیری آنها به خصوص درسازمان ها بیش ازپیش احساس می شود اما پیاده سازی و اجرای فرایندهای کارافرینی درسازان و ایجاد سازمان کارافرین تبدیل به یک چالش اساسی برای دانشمندان و متفکران این حوزه و مدیران اجرایی سازمان ها و شرکت ها شده است زیرا مدلهای بسیاری درارتباط با فرایندها و پیاده سازی کارافرینی سازمان درمتون و منابع و مقالات آمده است اما اکثرا بصورت کلی و جامع به این موضوع اکتفا کرده و قابلیت اجرا ندارد نگاه به مخاطرپذیری سازمانی به عنوان یک نوع استراتژی خاص و قابل تشخیص کاربردی اساسی درحوزه تحقیقات و فعالیت های کارافرینی سازمانی دارند هدف ازنگارش این مقاله ارایه مدلهای کارآفرینی سازمانی ابعاد و جنبه های آنان و بررسی مخاطره پذیری سازمانی به عنوان یک مدل فرایندی برای اجرا کردن کارافرینی درسازمان است.