سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سعیدمحمد صبوری – کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشکده سوانح طبیعی
وحید حسینی جناب – متخصص مدیریت ریسک و بحران، پژوهشکده سوانح طبیعی
علی ساکت – عضو هیئت علمی پژوهشکده سوانح طبیعی
بشیر حسینی – کارشناس پژوهشی پژوهشکده سوانح طبیعی

چکیده:

استان سیستان و بلوچستان از پهناورترین استان های کشور است که همواره در معرض مخاطرات طبیعی متنوع، متعدد و بزرگ مقیاس نظیر زلزله،سیل، توفان شن، خشکسالی، زمین لغزش و … بوده است که در این بین پیامدهای وقوع رخدادهای متقابلی مانند خشکسالی و سیلاب که معمولا درشرایط خاصی در کنار هم قرار می گیرند نیز چشمگیر است. طی این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با کارشناسان مرتبط و داده های سازمان های متولی مقابله با حوادث و سوانح، اطلاعات مخاطرات استان در زمینه های یاد شده جمع آوری گردید و با تحلیل آنها، اولویت خطرپذیری های استان تعیین گردید. همچنین در آینده می توان از این مطالعه به عنوان الگویی برای شناسایی پتانسیل های گوناگون مخاطرات طبیعی در کشور استفاده نمود.