سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امین براتی – کارشناس ارشد شرکت مهندسین مشاور ایمن سازان، مشهد خط ۲
محمد داود مهرابی – کارشناس ارشد شرکت مهندسین مشاور ایمن سازان، مشهد خط ۲

چکیده:

لزوم ساخت تونل های مختلف با اهداف خاص، انتخاب مسیرهای با شرایط زمین شناسی پیچیده و دشوار را در برخی موارد اجتناب ناپذیر ساخته است. در حفاری مکانیزه، هزینه سرمایه گذاری اولیه بطور قابل ملاحظه ای بالا می باشد که این مساٌله تنها به واسطه سرعت بالای حفاری ماشین TBM قابل توجیه بوده ولی چنان چه هر گونه پدیده ای که به صورت پیش بینی نشده پیشروی ماشین را دچار توقف کند و بهروه وری ماشین را کاهش دهد، ممکن است استفاده از TBM را از نظر اقتصادی توجیه ناپذیر نماید. لذا با بررسی، شناخت و پیش بینی مخاطرات زمین شناسی در حفاری مکانیزه می توان در عین بهره گیری از سرعت بالای TBM در حفاری، هزینه زیاد استفاده از این ماشین را با جلوگیری از توقف های زیاد و خطرات ناشی از حفاری در خاک های نرم شهری توجیه نمود. [۲] در این مقاله به مخاطرات پیشروی حفاری در مسیر بین ایستگاه A2 تا B2 از خط ۲ قطار شهری مشهد پرداخته شده است