سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش سالانه تقویت کننده های فیبرنوری

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمود پیروی – دانشگاه پیام نور
محمد پیروی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس

چکیده:

دراین مقاله ضمن معرفی حسگرهای فیبرنوری سیستمی هوشمند جهت ارسال اطلاعات درمخابرات نوری پیشنهاد شده است این سیستم قادر است با استفاده از حسگرهای موجود دردرون و بیرون فیبر ضمن مانیتورینگ سیستم ارتباطی تصمیم گیری برای ادامه ارسال ازمسیر موجود و با استفاده از مسرهای ارتباطی دیگر را نیز بنماید سیستم پیشنهادی بطور خودکنترلی عوامل مخرب درمسیر انتقال را تاحد ممکن کاهش میدهد.