سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

وحید احمدی – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
فاطمه امیرنخعی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند
محمدرضا قطبی راوندی – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند

چکیده:

برشی چینه شناسی از سازند کژدمی در ۷۵ کیلومتری شمال شرقی شیراز تحت عنوان برش قوام آباد قرار دارد. ضخامت سازند کژدمی در این مقطع ۱۵۰ متر و لیتولوژی آن شامل آهک و آهک مارنی م یباشد. مرز زیرین سازند کژدمی در این برش با سازند داریان به صورت ناپیوستگی فرسایشی بوده و حد بالایی آن با سازند سروک تدریجی است. میکروفاسیس های مورد مطالعه در این رسوبات شامل مادستون، وکستون و پکستون م یباشد. با توجه به میزان و نوع عناصر آلوکم و ارتوکم و عناصر تخریبی، میکروفاسیس های موجود متعلق به سه گروه رخساره لاگون،رخساره سدیورخساره دریای باز بوده که این گروه های رخساره ای خود به چند زیر رخساره تقسیم شده اند. با توجه به مطالعات چینه نگاری سکانسی، در مجموع رسوبات مورد مطالعه به دو سکانس رسوبی درجه ۳ (چرخه دسته سوم) تقسیم می شوند. سکانس رسوبی شماره ۱ شامل سیستم تراکت هایHST و TST است. مرز زیرین سکانس شماره ۱ در مقطع چین هشناسی مورد مطالعهSB1 و مرز بالایی از نوعSB2 می باشد.