سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی ریاحی خرم – عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
نرجس خدابخش – دانشجوکارشناس ارشد آلودگیهای محیط زیست، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و
فرهاد محتشمی راد – دانشجو محیط زیست، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدا
سحر برهانی فر – دانشجوکارشناس ارشد معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد هم

چکیده:

توسعه سریع شهرها به ویژه در کشورهای در حال توسعه، مشکلات زیادی را در اداره امور شهرها ایجاد کرده و یکی ازمعضلات عمده ای می باشد که دولت ها را درگیر خود کرده است . تراکم جمعیت، آلودگی بیش از حد هوا، وضعیتنامساعد واحدهای مسکونی، بافت های فرسوده شهری، ترافیک و بسیاری از مشکلات دیگر عواملی هستند که در غالب شهرهای در حال توسعه به چشم می خورند. اقدامات عجولانه و بعضاً کوتاه مدتی که برای رفع این مشکلات به عمل میآید به علت متکی نبودن به اصول و موازین جامع و منطقی و عدم هماهنگی با سیاست های کلان، موجبات وخامت بیشتر این وضعیت آشفته را فراهم می سازد که خود بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی را منجر میشود یکی از این ناهنجاریهای اجتماعی وندالیسم میباشد، به طور کلی صدمه به اموال شهری یا وندالیسم به معنای تخریب است و بهمواردی اطلاق میشود که شخص به تخریب اموال عمومی مبادرت می کند. تخریب و وحشیگری یکی از شیوه های بیان حالت های روانی فردی و موارد اجتماعی است که کاملاً پیشگیری نشده است. بههرحال طراحان می توانند وقوع و نتایجتخریب را با در نظر گرفتن رفتارهای انسانی و ارائه موارد مثبت کاهش دهند. لذا در این پژوهش به بررسی وندالیسم و اثر مبلمان شهری مناسب در کاهش بروز این ناهنجاری اجتماعی پرداخته و در نهایت به ارائه راهکارهایی جهت بهبود وضعیت اجتماعی با هدف حفظ محیط زیست سالم و پایدار پرداخته شد