سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد کوهنی – دانشجوی کارشناس ارشد ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ، دانشگاه تهران
غلامرضا نبی بیدهندی – ریاست دانشکده مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران
حسن هویدی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده:

نیروگاه‌های زباله سوزی دارای مزایای زیادی همچون عدم نیاز به اراضی زیاد برای دفن زائدات، عدم آلایندگی محیط زیست، تولید انرژی الکتریکی و حرارتی در مقیاس نیروگاهی و امحاء زائدات می باشد. از این رو کاربرد نیروگاه‌ها ی زباله سوز در جهان در حال گسترش می باشند. ارزش حرارتی پسماند، کمبود زمین در بسیاری مناطق و آلودگی‌هایی که دفن پسماند ‌ها در محیط زیست و آب‌های زیرزمینی ایجاد می‌کنند، از جمله مواردی است که سبب توسعه استفاده از زباله‌سوزها شده است . ابتدا زباله سوزها با هدف کاهش زمین مورد نیاز دفن (در نواحی که کمبود زمین داریم) مورد توجه قرار گرفت. اما بلافاصله در کشور های پیشرفته تاسیسات تولید و استحصال انرژی نیز به این سیستم ها الحاق گردید. همزمان با ارائه واجرای مقررات سختگیرانه جلوگیری از انتشار آلاینده های زیست محیطی توسط مراکز دفن غیر بهداشتی زباله و ممانعت از احداث غیر مهندسی این تاسیسات، سامانه های زباله سوز با در نظر گرفتن استانداردهای اجباری حفاظت محیط زیست و امکان تولید انرژی در مقیاس های مختلف مورد توجه قرار گرفت. ولی در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما هیچ برنامه مشخصی جهت بازیافت این انرژی داخل زباله وجود ندارد . بیشترین بحث در خصوص دفع زباله و به تازگی استحصال گاز متان از مراکز دفع می باشد. هدف از این تحقیق است با ارزیابی زیست محیطی و مکان یابی صحیح، ابتدا کمیت و کیفیت زباله موجود در شهر مورد ارزیابی قرار گیرد و سپس ارزش حرارتی موجود در آن محاسبه شود و بهترین طراحی برای نیرو گاه زباله سوز آن ارائه شود.در این مقاله با توجه به اطلاعات به دست آمده از مطالعات و مصاحبه با متخصصان و بررسی عکس های توپوگرافی و انجام ارزیابی زیست محیطی به روش چک لیست و ماتریس، محل مناسب برای استقرار زباله سوز ها ارائه و سپس با امکان سنجی فنی و اقتصادی احداث نیروگاه زباله سوز بر پایه زائدات جامد شهری در شهر ، پیشنهاداتی جهت راهبری صحیح ارائه خواهد گردید. هدف از این مقاله، بررسی احداث نیروگاههای زباله سوز در کشور برای از بین بردن زباله و تولید انرژی، با توجه به افزایش تولید زباله و ارزیابی تولید انرژی از آن در کشور می باشد.