سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدیه نخعی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی و

چکیده:

توسعه کالبدی فیزیکی شهر ها، دوری از طبیعت و قطع رابطه انسان با محیط زیست طبیعی، از عوامل جدایی ناپذیررشد و توسعه روز افزون شهر نشینی است. این توسعه، اجتناب نا پذیر و سرریع ، چهرره محیط زیست رادگرگونساخته و باعث تغییر نوع و شکل فضاهای تفریحی شده است. از آنجا که فضای سبز در محیط های شهری از جمله اساسی ترین عوامل حیات انسان به شلار می رود و سلامت انسان با آن ارتباطی مستقیم دارد لذا باید نیاز انسان بهفضای سبز را عین توجه تلام به توسعه و حفظ و نگهداری آنها به عنوان مهمترین عامل اکوسیستم در نظر داشت. تکنولوژی و تلدن امروزه هر چند تسهیلاتی را برای انسان به هلراه آورده است ولی دخل و تصرف و مشکلاتی را نیزمبنی بر آلودنی محیط طبیعی باعث نردیده است. ما در این مقاله سعی داریم به بیان نقش کلربندسبز در کاهش آلودنی هوای کلانشهرها )شهراصفهان( به منظورارتقاء محیط زیست و نقش آن در توسعه پایدار منطقه و کشور عزیزمان نام برداریم. آلودنی هوای کلانشهر ها که این روزها در آستانه بحران قرار نرفته توجه مسئولان شهری را برای حفظ و ایجاد فضای سبز به عنوان یکی از راهکارهای مهم در کاهش میزان آلودنیها بیش از پیش به خود معطوف داشته است. یکی از بهترین راهها برای کاهش آلودنی در محدوده شهر ایجاد کلربند سبز می باشد. ایجاد این کلربند با سطحی درختکاری شده با قطر زیاد و درختان پهن برگ علاوه بر جذب آلودنی هوا و ذرات ند و غبار، آلودنیهای صوتی را نیز کلتر خواهد کرد