سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سجاد آستانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان،باشگاه پژوهشگران جوان،گروه محیط زیس
الهام رنجبرضرابی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ،گروه محیط زیست،همدان.ایران
مریم حسامپور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان،باشگاه پژوهشگران جوان،گروه محیط زیس

چکیده:

روند فعلی مصرف انرژی در جهان، بشر را با دو بحران بزرگ آلودگی محیط زیست و شتاب فزاینده در تهی نمودن منابع انرژی روبرو نموده است.آلودگی محیط زیست، پدیده تغییر اقلیم و تجدید ناپذیری که از چالش های اصلی استفاده از منابع انرژی فسیلی به شمار می روند در اثر توسعه ناپایدار ، الگوهای نادرست مصرف انرژی، افزایش جمعیت و…. در سال های اخیربا شدت بیشتری ادامه داشته اند. چگونگی تولید و استفاده از حامل های انرژی در بخش های مختلف مصرف کننده، ازعوامل موثر در ایجاد آلودگی محیط زیست در مقیاس محلی، منطقه ای و بین المللی می باشد. زیست توده یکی ازمهمترین منابع انرژی تجدید شونده می باشد. تکنولوژی بیوگاز به دلیل بهبود کارآیی، برای کشاورزان بسیار نوید دهنده می باشد. منابع انرژی بیوگاز انواع مختلفی از انرژی از قبیل الکتریسته و حرارتی تولید میکند. بیوماس از جمله انرژی های تجدیدپذیر، و جزء اولین منابع تولید انرژی در جهان می باشد. بیوگاز طی فرایند بی هوازی بوسیله میکرو ارگانیزم هایی که هاضم بی هوازی نامیده میشوند، تولید میگردد. زایدات آلی در طی فرایند هضم بی هوازی قادر به تولید انرژی الکتریسیته و حرارتی می باشند.سالانه۶/۱۵ میلیون تن زباله شهری،۶/۴ میلیارد مترمکعب فاضلاب شهری،۵/۳۲۸میلیون تن فضولات دامی به همراه پسماندهای کشاورزی در ایران تولید می شود. در این مطالعه روش تولید بیوگاز ، کاربردهای آن وبررسی اهمیت بیوگاز در کاهش آلودگی های زیست محیطی پرداخته شده است.