سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا عین قلایی –
بهمن منصور بقایی –

چکیده:

ذرات معلق به عنوان یکی از مواد آلاینده ی هوا دارای تنوع و پیچیدگی بسیار زیادی هستند . نتایج پژوهش های جدید در طی چند سال اخیر نشان می دهد که نه تنها از میزان آلودگی های محیط زیست کاسته نشده بلکه روز به روز بر میزان آنها نیز افزوده میشود که ذرات معلق نیز نه تنها از این موضوع مستثنی نبوده ،بلکه به تنوع شاخه های مختلف آن نیز پرداخته شده است .بر اساس بررسی بعمل آمده مشخص گردیده که میزان غلظت ذرات گردو غبار و سایرآلاینده ها در هوا طی سالهای اخیر در استانهای مختلف متفاوت بوده است . درسالهای اخیر اغلب استانها متاثراز پدیده گردوغبار وبه شکل جدی بوده است . در این مقاله به بررسی پدیده گرد وغبار ومنشا آن در ایران ومنطقه .خصوصیات ریز گردها.خسارات ناشی از آنها وتحلیل زیست محیطی این رخداد در ایران .بررسی عوامل هواشناختی.اثرات زیست محیطی گردوغبارو ارایه راهکارهای اجرایی وعملیاتی مناسب وطرحهای مرتبط جهت کاهش میزان این آلاینده پرداخته شده است.ضمن آنکه قوانین آلودگی هوامترتب با موضوع فوق نیز مورد بررسی قرارگرفته است.