سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

معصومه محبوبی نیه – پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

سازند قم در ناحیه جزن( ۱۱ کیلومتری خاور شهرستان) ، دربردارنده ۱۱ رخساره کربناته وابسته به کمربندهای رخساره ای تالاب پشت سد، سد، دریای باز ژرف و ۲ رخساره تخریبی در این برش شناسایی شدند. ستون رخساره ای و تغییرات عمودی رخساره ها نشاندهنده دو چرخه رسوبی پسرونده در برش جزن است که به احتمال زیاد هم ارز بخشهای بالایی سازند قم (بخشهایf و e اند .ریفهای سدی وابسته به چرخه رسوبی دسته چهارم اند که در دسته رخساره ایTST سکانس زبرین جای دارند