سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

وحید احمدی – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
سولماز ایزدی – کارشناس ارشدزمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

در این تحقیق یک مقطع چینه شناسی از سازند جهرم انتخاب و میکروفاسیس های شاخص و فرامینیفرهای محتوی آن شناسایی و مورد مطالعه قرار گرفت. این مقطع شامل برش کوه تودج با ضخامت ۱۹۰ متر از رسوبات سازند جهرم می باشد؛ که در مجموع با توجه به مطالعه میکروفاسیس ها، سه محیط رسوبی برای رسوبات مقطع مورد مطالعه شناسایی شده است که عبارتند از : رسوبات رخساره پهنه جزر و مدی ورسوبات رخساره لاگون و رسوبات سدی می باشد. با توجه به فرامینیفرهای شاخص شناخته شده در مقطع مورد مطالعه سن آن از پالئوسن پسین تا ائوسن میانی تعیین شد و بر اساس مطالعات میکروبیواستراتیگرافی برای فرامینیفرها چهار بیوزون تشخیص داده شد. در مجموع به لحاظ مطالعات چینه نگاری سکانسی، رسوبات این مقطع شامل یک سکانس رسوبی درجه سه می باشد.این سکانس با مرز سکانسی نوعSB2 بر روی سازند ساچون قرار می گیرد. مرز بالایی سکانس ازنوعSB1 که در زیر سازند آسماری قرار گرفته و یک ناپیوستگی فرسایشی مشخص را نشان می دهد. سطحmfs در برش مقطع مذکور آهک نازک لایه با رخساره ی وکستون و سکانس فوق شامل دسته رخساره هایHST و TST می باشد.