سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود مزارعی دزفولی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد خوراسگان – اصفهان
مجید فرهادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد خوراسگان – اصفهان

چکیده:

سازند آسماری در منطقه مورد مطالعه شامل سنگهای آهکی و آهکی- دولومیتی با صخامت ۳۴۳ متر می باشد که در تاقدیس خاییز واقع در تنگ علمدار ( ۱۵ کیلومتری شمال شرق بهبهان) واقع شده است. این توالی با مرزی پیوسته بر روی سازند پابده قرار گرفته و در راس بوسیله ی سنگهای تبخیری سازند گچساران پوشیده می شود. این سازند از لحاظ سنی شامل الیگوسن (چاتین) و میوسن پیشین (آکی تانین) و میوسن پسین ( بوردیگالین) می باشد. بر اساس مطالعات میکروسکپی ۱۵ ریزرخساره شناسایی شد که در ۷ کمربند رخساره ای جای دارند و در یک رمپ کربناته کم شیب نهشته شده اند. در نهایت ۶ سکانس رسوبی درجه سوم در این برش تشخیص داده شد که روندی کم عمق شونده تا انتهای سازند دارند.