سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آمنه اقایی میبدی – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
عبدالحسین کنگازیان – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی
کورش رشیدی – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی

چکیده:

در این پژوهش رسوبات کرتاسه زیرین در ۴۵ کیلومتری میبد برای تعیین محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی مورد بررسی قرار گرفته است. در این توالی با ستبرای ۲۸۶ متر آهک های کرم تا خاکستری رنگ به تعداد ۱۲ رخساره کربناته شناسایی شد. رخساره های توالی کربناته کرتاسه زیرین با رخساره ها و کمربندهای رخساره ای استاندارد مطابقت داده و بر این اساس رخساره های شناسایی شده به زیر محیط های دریای باز تا ناحیه شیب یک پلت فرم کربناته نوع حاشیه دار نسبت داده شد. مطالعات چینه نگاری سکانسی نشان می دهد که توالی دریایی کرتاسه زیرین در منطقه مورد مطالعه از ۴ سکانس رسوبی درجه ۳ تشکیل شده است. هر کدام از این سکانس ها دارای بخش هایHST و TST می باشند.