سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

داود دهقانی – کارشناس ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاه
محمدنبی گرگیج – دکتری چینه و فسیل شناسی
جواد شهرکی – دانشجوی دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
مهران اصلی – کارشناس ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

چکیده:

پرمین زیرین ناحیه کلمرد با سازند خان شناسایی می شود و بطور عمده از آهک ، دولومیت و ماسه آهی با میان لایه هایی از ماسه سنگ کوارتز آرنایتی تشکیل یافته است تلفیق مطالعات صحرایی و میکروسکوپی سبب شناسایی زیرمحیط های ساحل سوپراتایدال پهنه جزرومدی، زیرمحیط لاگون باز تا نیمه محصور کانال جزرومدی زیرمحیط پشته های زیردریایی و زیرمحیط دریای باز شده است تغییرات عمودی ریزرخساره ها و منحنی تغییرات عمق مربوط به آن نشان دهنده ضخامت زیاد رخساره های مربوط به زیرمحیط های پهنه جزرومدی پشته های زیردریایی لاگون و ساحل و ضخامت کم رخساره های متعلق به زیرمحیط دریای باز سوپراتایدال و کانال جزرومدی است نهشته سنگهای سازند خان در یک رمپ کم شیب از نوع هموکلینال برجای گذاشته است.