سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس شهاب – کارشناس ارشد زمین شناسی و مدرس دانشگاه های آزاد اسلامی واحد ملایر و بروجرد

چکیده:

کوه میراب در شمال شرقی گرکان از توابع شهرستان آشتیان و جزء رشته کوه های مرکزی ایران محسوب می شود .در رخنمون طبقات آن تشکیلات زمین شناسی مربوط به ژوراسیک زیرین (سازند شمشک) تا بخشی از کرتاسه بالایی دیده می شود . هدف از این مقاله بررسی سنگ های کرتاسه زیرین در کوه میراب است .کوه میراب در شمال شرقی گرکان از توابع شهرستان آشتیان و جزء رشته کوه های مرکزی ایران محسوب می شود . در رخنمون طبقات آن تشکیلات زمین شناسی مربوط به ژوراسیک زیرین (سازند شمشک) تا بخشی از کرتاسه بالایی دیده می شود . قسمت مهم مطالعات انجام شده در این ناحیه توسط دکتر جواد حاجیان ( ۱۹۷۰ ) با عنوان زمین شناسی منطقه تفرش انجام شده است . دکتر خسرو تهرانی ( ۱۳۶۸ ) در رابطه با کرتاسه زیرین به این منطقه اشاره می کند . پایان نامه کارشناسی ارشد فرهاد قریب ( ۱۳۷۱ ) در مورد بیوستراتیگرافی کوه میراب است ، ولیکن تا کنون مطالعاتی درباره شناخت و تفسیر محیط رسوبی آن انجام نشده است . در این مقاله ، اهداف زیر مورد نظر بوده است : -۱ مدل رسوبی و تغییرات جانبی میکروفاسیس ها -۲ محیط رسوبی -۳ تغییرات عمق و سیکلهای رسوبی