سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمیه نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
بهزاد مهرابی – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
حسین تقی زاده – کارشناس ارشد شرکت ملی صنا یع مس ایران
حسن قلیج پور –

چکیده:

توده نفوذی سرکوه در شمال شرق شهرستان پاریز جزئی کوچک از ماگماتیسم گسترده الیگومیوسن در پهنه ماگمایی ارومیه – دختر است. مطالعات کانی شناسی و ژئوشیمیائی نشان می دهند که سنگهای آن متعلق به سری کالک آلکاالن و از نظر درجه اشباع از آلومنیوم، پرآلومین هستند. سنگهای رخنمون یافته در این منطقه متشکل از واحدهای آتشفشانی: توف، آندزیت و آندزیت بازالت و واحدهای نفوذی که شامل گرانیت تا گرانودیوریت و به میزان کمتر کوارتز دیوریت، می باشد. مقدار اکسیدهایMgO, CaO,FeR2ROR3 با افزایشSiOR2 روند کاهشی نشان می دهد که علت آن شرکت این عناصر در ساختمان کانیهای پلاژیوکلاز و اکسید آهن است . نمودارهای تمایز محیط زمین ساختی نیز حاکی از نفوذ این گرانیتوئید در یک محیط مرتبط با قوس آتشفشانی در حاشیه فعال قاره ای است