سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

طیبه برزگری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات،گروه زمین شناسی
مهناز خدامی –
علیرضا امیری –
عاطفه طاهری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده علوم پایه

چکیده:

باتوجه به بررسی های ژئوشیمیایی انجام شده در منطقه مورد مطالعه سنگهای موجود در منطقه از نوع آذرین بوده و در محدوده سنگهای گرانیت، گرانودیوریت و کوارتز مونزونیت قرار دارند. از خصوصیات مهم سریهای ماگمایی این استکه با مناطق خاص تکتونیکی همراه هستند و به ما کمک میکنند بتوانیم محیط تکتونیکی سنگهای آذرین را تشخیص دهی . م نمونههای مورد مطالعه در نمودار مانیار و پیکولی( ۱۹۸۹ ) در محدوده های زیر IAG گرانیتوئیدهای جزایر قوسی)CAG گرانیتوئیدهای کمان قارهای CCG گرانیتوئیدهای برخورد قارهای) قرار می گیرن . د ودر طبقه بندی پیرس نمونههای مورد مطالعه در محدوده گرانیتهای قوس آتشفشانی همزمان با برخورد قرار میگیرن . د براساس نمودار گورتن و همکاران اکثر نمونه ها در موقعیت مورب ها قرار می گیرند. برای تعیین محیط تکتونیکی سنگهای مورد مطالعه از نمودار باچلور و بودن( ۱۹۸۵ ) استفاده شده است. این نمودار که براساس عناصر اصلی تشکیل دهنده سنگهای گرانیتوئیدی استوار بوده و اکثر نمونههای مورد مطالعه در محدوده همزمان بابرخورد تا بعد از برخورد قرار گرفته اند.