سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید پارسا – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده کامپیوتر
امید بوشهریان – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده کامپیوتر
شهریار لطفی – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده کامپیوتر

چکیده:

اجزا تشکیل دهنده الگوریتمهای ژنتیک برای خوشه بندی گراف درحالت کلی مشخص می باشند، با تعین تابعی با پارامترهای ورودی و خروجی معین برای هر جزء، محیطی برای تحقیق و تفحص در مورد الگوریتمهای خوشه بندی را ایجاد نمودیم . در این محیط می توان الگوریتمی جدید را از ترکیب و یا تغییر بدنه اجزا ایجاد و یا اصلاح نمود و نتایج را
مشاهده کرد . بدینوسیله با تغیر سریع اجزا نهایتا " الگوریتمی نوین برای خوشه بندی ایجاد شد . این الگوریتم از ترکیب مناسب اجزا و ارائه روشی نوین برای جز کد گذاری ایجاد شده است .برای حصول اطمینان از نتایج الگوریتم، روشی برای ادغام و ارزیابی خوشه بندیهای حاصل از تکرار الگوریتم بر روی یک گراف براساس روشهای موجود ابداع شد