سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرمیتا کراچی – دانشکده مهندسی کامپیوتر ،دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران
محمد قلمبر دزفولی – دانشکده مهندسی کامپیوتر ،دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران
مصطفی سانیجی حق جو – دانشکده مهندسی کامپیوتر ،دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران

چکیده:

عدمدقت ذاتی داده در بسیاری از برنامه های کاربردی لزوم مدیریت عدم قطعیت را نشان میدهد از آنجا که مدیریت عدم قطعیت در داخل برنامه های کاربردی پیچیده بوده علاوه بر اینکه کارآمد نیز نمی باشد نیاز به سیستمی استکه بتواند داده های غیرقطعی را بطور مناسبی مدیریت کند رویکردهای مختلفی دراین رابطه وجود دارد اما روش استانداردی نیاز است که بصورت کارآمدی تمامی روشهای موجود را با یکدیگر مقایسه کند محک پیشنهادی ما به منظور ارزیابی عملکرد سیستم های مدیریت جریان داده احتمالاتی PDSMS درمقایسه با یکدیگر و همچنین پایگاه داده های احتمالاتی PDB طراحی شده است. محک PLR نسخه احتمالاتی محک Linear Road است که خصوصیات ترافیکی یک سیستم بزرگراه ساده را شبیه سازی می کند در محک پیشنهادی با استفاده از تعریف عوارض متغیر میزان تراکم بزرگراه ها مدیریت می شود درحالیکه بیشترین تمرکز بر روی مفاهیم احتمالاتی است دراین مقاله بعد ازم قدمه ای کوتاه درخصوص محک در سیستمهای احتمالاتی چالشهای موجود مورد بررسی قرار میدهیم.