مقاله محیط تورمی و تاثیر درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در ایران: رهیافت مارکوف- سوئیچینگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در پژوهش ها و سیاست های اقتصادی از صفحه ۷۵ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: محیط تورمی و تاثیر درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در ایران: رهیافت مارکوف- سوئیچینگ
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درجه عبور نرخ ارز
مقاله محیط تورمی
مقاله مدل مارکوف- سوئیچینگ
مقاله هم انباشتگی جوهانسون- جوسیلیوس
مقاله قیمت واردات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرپور حسین
جناب آقای / سرکار خانم: مهدیلو علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر محیط های تورمی بر درجه عبور نرخ ارز در ایران طی سال های (۱۳۸۹- ۱۳۵۵) می باشد. به این منظور، ابتدا با استفاده از مدل مارکوف- سوئیچینگ محیط های تورمی بالا و پایین استخراج می شود، سپس با استفاده از آزمون هم انباشتگی جوهانسون- جوسیلیوس تاثیر محیط های تورمی به همراه تاثیرگذاری متغیرهای هزینه نهایی شرکای تجاری، درجه باز بودن اقتصاد و نرخ ارز موثر اسمی بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی مورد بررسی علمی قرار گرفته است. یافته های تجربی تحقیق نشان می دهند که در اقتصاد ایران درجه عبور نرخ ارز ناقص اند و محیط های تورمی تاثیر نامتقارن بر درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات داشته است، به طوری که در محیط های تورمی بالا درجه عبور نرخ ارز بیشتر از محیط تورمی پایین می باشد، همچنین نتایج نشان می دهد متغیر هزینه نهایی شرکای تجاری تاثیر مثبت و معنادار و متغیر درجه باز بودن اقتصاد تاثیر منفی و معناداری بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی دارند.