سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پیمان گلچین – مربی دانشگاه سیستان و بلوچستان
هما ایرانی بهبهانی – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه گردشگری فرهنگی درمحوطه های تاریخی مقوله ای است که سبب حفظ و پایدار ماندن میراث فرهنگی هنرها سنت ها و آداب و رسوم ملت ها احیای غرور فرهنگی و ملیو همچنین بروز تبادلات میان فرهنگی می شود از این رو حفظ و توسعه گردشگری فرهنگی به ویژه در سایتهای تاریخی نقش بسیار موثری در ماندگاری فرهنگ آن کشور و رواج آن در بین کشورهای دیگر توسط گردشگران دارد دراین مقاله سعی بران شده که با استفاده از دو روش بررسیا سناد ومنابع کتابخانه ای و همچنین مطالعات میدانی از مطالعات مذکور اطلاعات لازم جمع آوری و سپس مورد تجزیه و تحلیل توصیفی تاریخی قرارگیرند تا از طریق یافته های استخراج شده بتوان یکسری راهکارها و استراتژی ها درجهت رسیدن به هدف اصلی پژوهش که همان حفاظت از محوطه تاریخی شهر نیشاپور و تنگ چوگان با تاکید برتوسعه و گسترش گردشگری فرهنگی دست یافت.