سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش معماری پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بیژن افسر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران
سمیه صالحی –

چکیده:

در کشور ایران به دلیل وجود مناطق با آب و هوای مختلف میزان انرژی برای گرمایش و سرمایش در هر منطقه متفاوت است.محوطه سازی با استفاده از درختان و گیاهان میتواند از مصرف انرژی در جهت گرمایش و سرمایش بکاهد. در این روش به وسیله سایه درختان، توانایی درختان در هدایت جریان هوا و عمل تبخیر گیاهان میتوان سرمایش و گرمایش غیر فعال را به وجود آورد. با استفاده از محوطه سازی دقیق و ایدههای طراحی میتوان در بهینه سازی مصرف انرژی و دخیره سازی انرژی به خصوص در اوج تابستان و زمستان بسیار تاثیر گذار بود. مطالعات انجام شده در زمینه آنالیز انرژی مصرفی خانه ها، نشانگر کاهش مصرف ۲۵% انرژی در جهت گرمایش و ۵۰ % در جهت سرمایش به واسطه محوطه سازی است.در این مقالهبهترین تکنیکها و روشهای کاهش مصرف انرژی به واسطه محوطه سازی گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و سپسدر بخش پایانیمناسب ترین درختان و گیاهانو فضای مورد نیاز آنها جهت محوطه سازیدر جدولی تهیه شده است.