سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بیژن افسر – مهندس معمار
سمیه صالحی – مهندس معمار

چکیده:

درکشورایران به دلیل وجود مناطق با آب و هوای مختلف میزان مصرف انرژی برای گرمایش و سرمایش در هر منطقه متفاوت است محوطه سازی با استفاده از گیاهان سبز می تواند از مصرف انرژی درجهت گرمایش و سرمایش بکاهد دراین روش به وسیله سایه درختان توانایی درختان درهدایت جریان هوا و عمل تبخیر گیاهان می توان سرمایش و گرمایش غیرفعال را به وجود آوردبا استفاده از محوطه سازی دقیق و ایده های طراحی م یتوان دربهینه سازی مصرف انرژی و ذخیره سازی انرژی به خصوص دراوج تابستان و زمستان بسیار تاثیر گذار بود مطالعات انجام شده در زمینه آنالیز انرژی مصرف خانه ها نشانگر کاهش مصرف ۲۵ درصد انرژی در جهت گرمایش و ۵۰ درصد درجهت سرمایش به واسطه محوطه سازی می باشد دراین مقاله بهترین تکنیک ها و روشهای کاهش مصرف انرژی به واسطه محوطه سازی گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است و سپس در بخش پایانی مناسب ترین درختان و گیاهان و فضای مورد نیاز انها جهت محوطه سازی درجدولی تهیه شده است.