سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ندا تاکی – کارشناس ارشد مطالعات معماری ایران دانشگاه شهید بهشتی، مدرس دانشگاه

چکیده:

همزیستی و وابستگی انسان به آب به سالیان دور می رسد و تا زندگی امروز هم ادامه پیدا کرده است. نمونه های مختلف در زبان عامیانه ، شاهدی بر این مدعا است ، مثلا می گوییم: هر کجا آب هست آبادی هست ، حق آب و گل ،رنگ آبی (واژه لاتین آن blueاست نه waterly) ،آب و هوا (واژه لاتین آنclimate)،آبرو ،آبادی ،آبگینه و ….(استفاده از لغت آب در این کلمات مختص زبان فارسی است.) در کویر مردمان آنقدر آب ندارند که در پس سایه درخت بیارمند، آنها خاک را آبیاری می کنند و در پس سایه دیوار خشتی می آسایند.حیات بسیاری از بناها به آب وابسته است و بسیاری از آنها ریشه در آب دارند، مانند : آس آب (آسیاب) گرم آبه،پای آب ، سرد آب و…… .در این مقاله به تاثیر آب بر معماری دو بنای گرمابه و آسیاب وتدابیری که انسان بکار می برد تا تحت نظام مدیریتی حساب شده به استفاده بهینه از آب نائل آید، می پردازیم .در دو بنای ذکر شده رابطه بین آب و معماری به طرق مختلف تعین می یابد. بررسی تاثیر حضور آب بر شکل گیری معماری بناهای گرمابه و آسیاب و چگونگی استفاده از تکنیک های هوشمندانه برای دستیابی به بهینه پتانسیل های آب که بر جزئیات معماری بنا اثر دارد از اهداف این مقاله است. در بررسی گرمابه و آسیاب به چند نمونه موردی اکتفا شد.این نمونه ها حمام علی قلی آقا و حمام رهنان در اصفهان و حمام خان در شهر یزد است و در آسیاب هم بررسی آسیاب اشکذر و آسیاب صفاییه یزد مبنی قرار گرفت. بی شک بررسی رابطه مدیریت آب در معماری بناهای گرمابه و آسیاب و چگونگی تاثیر آب بر معماری این بناها راهکار هایی برای استفاده از پتانسیل های این عنصر ارزنده در دوره معاصر ارایه می دهد.در این مقاله با بررسی الگوها و معیارهای معماری بناها به تدابیر به کار رفته در بناها می رسیم