مقاله محورهای ارتباطی میان تحقیقات علمی دریایی و مقوله حفاظت از محیط زیست دریایی: یک واکاوی حقوقی بین المللی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در اقیانوس شناسی از صفحه ۹۱ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: محورهای ارتباطی میان تحقیقات علمی دریایی و مقوله حفاظت از محیط زیست دریایی: یک واکاوی حقوقی بین المللی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حقوق بین الملل
مقاله حقوق بین الملل محیط زیست
مقاله حقوق دریاها
مقاله تحقیقات علمی دریایی
مقاله کنوانسیون ۱۹۸۲ ملل متحد حقوق دریاها
مقاله محیط زیست دریایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدنی سیدضیاالدین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیقات علمی دریایی، به سلسله مطالعه ها و آزمایش هایی اطلاق می گردد که با هدف بالا بردن آگاهی انسان ها از محیط زیست دریا به انجام می رسند. بر اساس همین تعریف کلی می توان دریافت که دو مقوله تحقیقات علمی دریایی و حفاظت از محیط زیست دریایی دارای برهم کنش و تاثیر و تاثر بر ابعاد عملی و نظری یکدیگرند. از افق مولفه های حقوق بین المللی، بررسی و نظاره این بر هم کنش ها و سرانجام واکاوی و ارزیابی این دو مقوله در اسناد حقوقی بین المللی دریایی از جمله کنوانسیون ۱۹۸۲ ملل متحد حقوق دریاها از اهمیت به سزایی برخوردار است. آنچه ضرورت انجام این پژوهش را پر رنگ می کند آن است که از یک سو، انجام تحقیقات علمی در عرصه دریاها و اقیانوس ها باید در چارچوب یک سلسله مقررات و موازین بین المللی موجود در عرصه حقوق بین الملل، از جمله مقررات و موازین مربوط به حفاظت از محیط زیست صورت پذیرد که به ناچار حقوق و تعهداتی را برای تمامی دولت ها و سازمان های بین المللی در این زمینه در پی دارد، و از سوی دیگر، همین تحقیقات علمی دریایی، خود باید با هدف بالا بردن دانش بشر دایر بر حفاظت بهتر و موثرتر از محیط زیست، به ویژه محیط زیست دریایی به انجام رسند.