سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ناهید قدرتی – کارشناس ازمایشگاه کنترل مواد غذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزش
احمد یزدانی – مدیر ازمایشگاه کنترل مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی خراسانشمالی
محمدرضا جلیلوند – رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و درمان دانشگاه علوم پزشکی خ

چکیده:

در سالهای اخیر به دلیل افزایش نگرانیهای عمومی د رخصوص باقیمانده ی سموم و افت کشها در انواع محصولات کشاورزی تمایل مصرف کنندگان به استفاده از محصولات ارگانیک و در نتیجه علاقه ی کشاورزان به تولید این نوع محصولات افزایش یافته است از انجا که حداقل انتظار مصرف کنندگان از یک محصول ارگانیک سالمتر بودن آن نسبت به مواد غذایی معمولی است بنابراین شناخت خصوصیات این محصولات و مقایسه ی آن با ویژگیهای مواد غذایی معمولی کاملا ضروری است دراین مقاله ضمن مروری بر مطالعات انجام شده د رمورد خصوصیات تغذیه ای و ارگانولپتیکی محصولات ارگانیک و مقایسه ی این خصوصیات با ویژگی های مواد غذایی معمولی به بررسیجنبه های مختلف ایمنی و امنیت غذایی که در ارتباط با محصولات ارگانیک مطرح شده است می پردازیم.