سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد نجف آبادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
حمید هاشمالحسینی – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود وفائیان – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

مقاوم سازی پی های سطحی یکی از مهمترین بخشهای مقاوم سازی سازه ها می باشد. که تا کنون روشهای مختلفی برای آن ابداع گردیده است ، که روشهای پی بندی و استفاده از شمع ها و ریز شمع ها از آن جمله اند. در بسیاری از این روشها مستقیما یا بصورت غیر مستقیم خود پی و یا خاک آن تعویض شده و پی با المان های سخت تری مانند شمع و یا ریز شمع دوخته می شود. در این مقاله روش جدیدی برای مقاوم سازی پی های سطحی بوسیلهریز شمع ها بدون اتصال مستقیم پیشنهاد می گردد و در این روش یک سری دال بتنی در اطراف پی مورد نظر احداث شده و این دالهای بتنی خاک اطراف پی را تحت فشار می گذارد. عملکرد این روش بوسیله شبیه سازی سه بعدی مورد بررسی قرار گرفته شده است و در آن نشان داده شده است که اجرای این تمهیدات می تواند به خوبی ظرفیت باربری خاک را افزایش دهد. همچنین در این شبیه سازی پارامترهایی همچون طول میکروپایل ها ، قطر آنها آرایش و نحوه قرار گیری آنها در اطراف فونداسیون و میزان پیش کشیدگی در میکروپایل و در مورد ابعاد دال سطحی و در نهایت مقدار مشارکت میکروپایلها به تنهایی و عملکرد پایلها با دال بتنی بررسی گردیده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که استفاده از این روش تا حدود ۴ برابر ظرفیت باربری خاک را افزایش می دهد.