مقاله محرک های تصمیم تقسیم سود: پیام بازار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در بررسیهای حسابداری و حسابرسی از صفحه ۳۹ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: محرک های تصمیم تقسیم سود: پیام بازار
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متغیرهای سطح بازار
مقاله متغیرهای سطح شرکت
مقاله تصمیم تقسیم سود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تالانه عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضایی شمیرانی غزال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با استفاده از داده های ۳۱۴ شرکت تولیدی از بورس تهران در دوره زمانی ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۲، به بررسی تجربی تصمیم تقسیم سود می پردازد. بر خلاف پژوهش های پیشین انجام شده در ایران که به بررسی سیاست های تقسیم سود، عوامل موثر بر تقسیم سود و تاثیر تقسیم سود بر قیمت های سهام در بورس پرداخته اند، پژوهش حاضر ضمن در نظر داشتن موارد قبلی، به بررسی تصمیم تقسیم سود و تاثیر متغیرهای سطح بازار بر تقسیم سود می پردازد. نتایج بررسی ما نشان می دهد که از میان متغیرهای سطح شرکت، تنها متغیرهای سود تقسیمی سال قبل، سود سال جاری، سود سال قبل و تغییر سود سال جاری بر تصمیم تقسیم سود اثرگذار هستند. بر خلاف پژوهش های پیشین، شواهد محکمی مبنی بر اثرگذار بودن دیگر متغیرهای سطح شرکت مانند فرصت های رشد، نسبت اهرمی، اندازه شرکت و تمرکز مالکیت بر تقسیم سود به دست نیامد. همچنین بازده قیمتی سهم در سال تحت بررسی در تصمیم تقسیم سود گروه کاهش دهنده لحاظ می شود؛ اما به بازده سال قبل توجه نمی شود. درباره تاثیر متغیرهای سطح بازار بر تقسیم سود، در گروه کاهش دهنده ها شواهد ضعیفی به دست آمد که نشان می دهد اگر بازده قیمتی سهم در سال جاری زیاد باشد، میل به تقسیم سود نیز کمتر خواهد بود.