محدود کردن موضوع کلی به موضوع جزئی

همان طور که در بخش قبل توضیح داده شد، شما باید موضوع کلی خود را به موضوع جزئی تری محدود کنید. موضوعاتی مانند «نقش نویسنده داستان در داستان راوان »، بررسی آرایه سمبولیسم در «داستان تاریکی: پوز راوان».

محقق برای دفاع از موضوع خود، به اطلاعات دقیق و دلایل محکم نیاز دارد. تهیه طرح تحقیق می تواند در محدود کردن موضوع به شما کمک کند. اما در صورت لزوم باید از روشهای زیر استفاده کنید

موضوعات خود را براساس مقایسه انتخاب کنید.

تاریخ شناسان «رابرت ای لی» را با «آلیس اس گرانت»، کارشناسان سیاسی «رونالد ریگان»” را با«جرج بوش» محققان ادبی اشعار «جان کیتس» را با «توماس هاردی» هاردی» مقایسه می کنند. شما ممکن است دو اثر ویژه، دو گروه و یا دو شخصی را با هم مقایسه کنید و هر کدام از این موارد میتوانند برای تحقیق مناسب باشند.

نکته دیگر این است که در این گونه تحقیقات، باید هر یک از موارد را به دقت – .بررسی کنید

طرح زیر مسائل مالی بانک «الکساندر هامیلتون» و «توماس جفرسون» ^ را با هم مقایسه می کند و تفاوتهای بین آنها را نشان میدهد:

تفرقه                       گردش پول                  بانک ملی

– جفرسون                 جفرسون                      جفرسون

هامیلتون                   هامیلتون                      هامیلتون

در این طرح، نویسنده به جای اینکه بر سیاستهای کاری این بانکها تأکید کند، به موضوعاتی از قبیل بانک ملی، گردش پول و تفرقه توجه می کند. نویسنده با مقایسه این سه مورد، تفاوتهای خاص بین آنها را بررسی نموده است.

موضوع خود را به یک مقوله ی علمی محدود کنید

هر رشته ی علمی از قبیل جامعه شناسی، جغرافیا و ادبیات شامل بخشهای تحلیلی است که نیاز به بررسی دقیق دارند. به عنوان مثال:

جمعیت شناسی (در علم بازاریابی) رفتار موشها (در علم روانشناسی) و نقش مدارها و آرایه ها (در علوم کامپیوتر) از جمله مباحث تحلیلی میباشند. شما باید برای تحلیل موضوع خود، اصطلاحات و واژگان مربوط به آن رشته را مطالعه نمائید. به عنوان مثال یک دانشجوی رشته ی ادبیات باید برای بررسی یک موضوع، از اهمیت موارد زیر غفلت نورزد.

 

استعاره                                 سمبولیسم (نمادگری)                    درون مایه

فضا                                    طنز                                          شخصیت پردازی

طرح داستان                           ساختار                                      نوع (ادبیات)

به طور کلی نویسندگانی که در مورد موضوعات ادبی تحقیق می کنند، باید درباره «استعاره»، «نمادها» و «درون مایه» مطالعه کرده و نحوه ی بررسی این گونه موارد را بیاموزند.

اما برخلاف آن، محققانی که در رابطه با مسائل روانشناسی تحقیق میکنند باید بعد از مشاهده ی رویدادها، با انجام آزمایشات و با استفاده از روش های شناخت موضوعات تحقیق خود را شروع کنند. نکته ای که در اینجا باید به آن توجه کرد این است که محقق باید در کاربرد این واژگان (سمبولیسم، استعاره، درون مایه و …) دقت داشته باشد زیرا کاربرد افراطی آنها، عبارات را نامفهوم میسازد.

موضوعی را انتخاب کنید که منابع مربوط به آن موجود باشد

منابع کتابخانهای میتوانند در انجام یک تحقیقی مؤثر باشند. شما باید در ابتدای کار منابع موجود در کتابخانه را بررسی کنید و بینید که:

«ایا کتاب ها و مقالات کافی در مورد موضوع شما وجود دارد؟»

«آیا این مطالب جدید هستند؟»

«نویسندگان دیگر بر چه مطالبی توجه کردهاند؟»

به عنوان مثال، دانشجویی موضوع کلی «تگزاس» را انتخاب کرده و آن را به موضوع جزئی «سیاست های تگزاس» محدود میکند. او با استفاده از کارت های موضوعی کتابخانه کتاب های نوشته «سام هوستون»” (چاپ دهه ی ۱۹۶۰-۱۹۵۰) و با استفاده از CDهای کتابخانه، یک مقاله در رابطه با موضوع خود پیدا میکند اگرچه کتاب های نوشته «سام هوستون» کتاب های مفیدی هستند اما مطالب آنها قدیمی است و دانشجو باید موضوع جدیدی را بررسی کند. از آن جایی که عوامل اقتصادی در تگزاس از اهمیت بیشتری برخوردار است، این دانشجو موضوع خود را تغییر داده، به بررسی وضعیت اقتصادی این ایالت میپردازد و در مورد سؤالاتی از این قبیل تحقیق می کند:

«آیا یک مدیر اقتصادی – مانند خانم «آن ریچاردز» – می تواند رکود اقتصادی این ایالت را برطرف کند؟» «چگونه یکی از ایالتهای جنوبی آمریکا، در چنین شرایطی واقع شده است؟»

«آیا وجود منابع نفتی وزیرساختارهای اقتصادی آن، بر بهبود شرایط اقتصادی تگزاس تأثیری خواهد داشت؟» بدین ترتیب نویسنده موضوع مورد علاقه خود «تگزاس» را با یک موضوع جدید تلفیق کرده و شروع به انجام تحقیق میکند.

در واقع محقق پس از اینکه موضوع نهایی خود را انتخاب کرد، توجه خود را به جمع آوری داده های مورد نیاز معطوف می کند.