سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مژگان بشیری – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

چکیده:

کیفیت توان یکی از مهم ترین چالش های مرتبط باشبکه های توزیع است. یکی از مه مترین مسائل در زمینه بهبود کیفیت توان در سیستم های توزیع، جبران فروافتادگی ولتاژ ۱ است. مطالعات انجام شده نشان دادهاست که فرو افتادگی ولتاژ غالباً به واسطه وقوع اتصال کوتاه در شبکه می باشد. در این مقاله روشی برای کنترل بازیاب پویای ولتاژ با استفاده از کنترل مد لغرشی ارئه شده است. این روش براساس کنترل ولتاژ تزریقی در شبکه به منظور محدود سازی جریان خطا و بازیابی ولتاژ نقطه اتصال مشترک می باشد. شبیه سازی های انجام شدهدر نرم افزارPSCAD/EMTDCتاثیر روش ارائه شدهرا در محدود سازی جریان خطا در سیستم های توزیع دارای منابع تولید پراکنده نشان می دهد.